• U Kolory 302, 463 12 Liberec XXV-Vesec
 • Pondělí-Pátek
  8:00 - 17:00
Zavolejte nám +420 776 848 884
Tepelná čerpadla Olimpia Splendid vzduch-voda <br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $mesto1 in <b>/www/doc/www.tepelne-cerpadlo-olimpia-splendid.cz/www/MobilniMenu.php</b> on line <b>2</b><br />

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti ONL.Správce vašich údajů
Společnost CHKT s.r.o., IČ:01934881, se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedená:C 35796 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „CHKT“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.Účely zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá CHKT vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje
Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu:jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje
Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu:e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření
Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu:povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Příjemce vašich údajů
CHKT vaše osobní údaje zpracovává a uchovává. Zpracování osobních údajů mohou pro CHKT provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR,soudům,Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.Doba zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a firmou CHKT anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb CHKT .
Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.
Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.Jaká máte práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.
Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu firmy CHKT anebo zaslanou elektronicky na info@chkt.cz.
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na info@chkt.cz.

<